Współpraca z Fundacją HealthCare Professionals

W dniu 04.10.2023 Fundacja Serce Anielki podpisała list intencyjny w sprawie współpracy z Fundacją HealthCare Professionals w zakresie ochrony i promocji zdrowia na rzecz osób potrzebujących transplantacji narządów lub po przebytym przeszczepie.


PARTNERZY: